schemat

 

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY

  •  FK - Filia Urzędu w Krzeszowicach,
  •  FSK - Filia Urzędu w Skawinie,
  •  FSŁ - Filia Urzędu w Słomnikach,
  •  CAZ - Wydział centrum Aktywizacji Zawodowej,
  •   - Wydział Ewidencji i Świadczeń,
  •  WF - Wydział Finansowy,
  •  OP - Wydział Organizacyjno-Prawny,
  •  AN - Wydział Administracji i Nadzoru,
  •  BW - Biuro Współpracy i Promocji,
  •  KA - Samodzielne stanowisko ds. polityki personalnej urzędu