Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Struktura organizacyjna - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej - CAZ,
 • Wydział Finansowy - WF,
 • Filia Urzędu w Krakowie - FKO,
 • Filia Urzędu w Krzeszowicach - FK,
 • Filia Urzędu w Skawinie - FSK,
 • Filia Urzędu w Słomnikach - FSŁ,
 • Dział Obsługi Klienta - DOK,
 • Dział współpracy i Rozwoju zasobów - WZ,
 • Dział Prawny, Organizacji i windykacji - OP,
 • Dział Ewidencji i Zatrudnienia Cudzoziemców - CU,
 • Dział Realizacji Projektów - KP,
 • Dział Logistyki i Nadzoru Środków Publicznych - AN,
 • Radca prawny - RP,
 • Inspektor Ochrony Danych - IOD,
 • Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - KW,
 • Samodzielne stanowisko ds. koordynacji świadczeń - EŚ,
 • Samodzielne stanowisko ds. stanu majątkowego - SM,
 • Samodzielne stanowisko ds. promocji, planowania, strategii i sprawozdawczości - PS,