Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

MPiPS-02 - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

SPRAWOZDANIE MRPIPS-02
Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy


MRIPS-02/2023/10
MRIPS-02/2023/09
MRIPS-02/2023/08
MRIPS-02/2023/07
MRIPS-02/2023/06
MRIPS-02/2023/05
MRIPS-02/2023/04
MRIPS-02/2023/03
MRIPS-02/2023/02
MRIPS-02/2023/01

MPIPS-02/2022/12
MPIPS-02/2022/11
MPIPS-02/2022/10
MPIPS-02/2022/09
MPIPS-02/2022/08
MPIPS-02/2022/07
MPIPS-02/2022/06
MPIPS-02/2022/05
MPIPS-02/2022/04
MPIPS-02/2022/03
MPIPS-02/2022/02
MPIPS-02/2022/01

MPIPS-02/2021/12
MPIPS-02/2021/11
MPIPS-02/2021/10
MPIPS-02/2021/09
MPIPS-02/2021/08
MPIPS-02/2021/07
MPIPS-02/2021/06
MPIPS-02/2021/05
MPIPS-02/2021/04
MPIPS-02/2021/03
MPIPS-02/2021/02
MPIPS-02/2021/01

MPIPS-02/2020/12
MPIPS-02/2020/11
MPIPS-02/2020/10
MPIPS-02/2020/09
MPIPS-02/2020/08
MPIPS-02/2020/07
MPIPS-02/2020/06
MPIPS-02/2020/05
MPIPS-02/2020/04
MPIPS-02/2020/03
MPIPS-02/2020/02
MPIPS-02/2020/01

MPIPS-02/2019/12
MPIPS-02/2019/11
MPIPS-02/2019/10
MPIPS-02/2019/09
MPIPS-02/2019/08
MPIPS-02/2019/07
MPIPS-02/2019/06
MPIPS-02/2019/05
MPIPS-02/2019/04
MPIPS-02/2019/03
MPIPS-02/2019/02
MPIPS-02/2019/01

MPIPS-02/2018/12
MPIPS-02/2018/11
MPIPS-02/2018/10
MPIPS-02/2018/09
MPIPS-02/2018/08
MPIPS-02/2018/07
MPIPS-02/2018/06
MPIPS-02/2018/05
MPIPS-02/2018/04
MPIPS-02/2018/03
MPIPS-02/2018/02
MPIPS-02/2018/01

MPIPS-02/2017/12
MPIPS-02/2017/11
MPIPS-02/2017/10
MPIPS-02/2017/09
MPIPS-02/2017/08
MPIPS-02/2017/07
MPIPS-02/2017/06
MPIPS-02/2017/05
MPIPS-02/2017/04
MPIPS-02/2017/03
MPIPS-02/2017/02
MPIPS-02/2017/01

MPIPS-02/2016/12
MPIPS-02/2016/11
MPIPS-02/2016/10
MPIPS-02/2016/09
MPIPS-02/2016/08
MPIPS-02/2016/07
MPIPS-02/2016/06
MPIPS-02/2016/05
MPIPS-02/2016/04
MPIPS-02/2016/03
MPIPS-02/2016/02
MPIPS-02/2016/01

MPIPS-02/2015/12
MPIPS-02/2015/11
MPIPS-02/2015/10
MPIPS-02/2015/09
MPIPS-02/2015/08
MPIPS-02/2015/07
MPIPS-02/2015/06
MPIPS-02/2015/05
MPIPS-02/2015/04
MPIPS-02/2015/03
MPIPS-02/2015/02
MPIPS-02/2015/01

MPIPS-02/2014/12
MPIPS-02/2014/11
MPIPS-02/2014/10
MPIPS-02/2014/09
MPIPS-02/2014/08
MPIPS-02/2014/07
MPIPS-02/2014/06
MPIPS-02/2014/05
MPIPS-02/2014/04
MPIPS-02/2014/03
MPIPS-02/2014/02
MPIPS-02/2014/01

MPIPS-02/2013/12
MPIPS-02/2013/11
MPIPS-02/2013/10
MPIPS-02/2013/09
MPIPS-02/2013/08
MPIPS-02/2013/07
MPIPS-02/2013/06
MPIPS-02/2013/05
MPIPS-02/2013/04
MPIPS-02/2013/03
MPIPS-02/2013/02
MPIPS-02/2013/01

MPIPS-02/2012/12
MPIPS-02/2012/11
MPIPS-02/2012/10
MPIPS-02/2012/09
MPIPS-02/2012/08
MPIPS-02/2012/07
MPIPS-02/2012/06
MPIPS-02/2012/05
MPIPS-02/2012/04
MPIPS-02/2012/03
MPIPS-02/2012/02
MPIPS-02/2012/01

MPIPS-02/2011/12
MPIPS-02/2011/11
MPIPS-02/2011/10
MPIPS-02/2011/09
MPIPS-02/2011/08
MPIPS-02/2011/07
MPIPS-02/2011/06
MPIPS-02/2011/05
MPIPS-02/2011/04
MPIPS-02/2011/03
MPIPS-02/2011/02
MPIPS-02/2011/01

MPIPS-02/2010/12
MPIPS-02/2010/11
MPIPS-02/2010/10
MPIPS-02/2010/09
MPIPS-02/2010/08
MPIPS-02/2010/07
MPIPS-02/2010/06
MPIPS-02/2010/05
MPIPS-02/2010/04
MPIPS-02/2010/03
MPIPS-02/2010/02
MPIPS-02/2010/01

MPIPS-02/2009/12
MPIPS-02/2009/11
MPIPS-02/2009/10
MPIPS-02/2009/09
MPIPS-02/2009/08
MPIPS-02/2009/07
MPIPS-02/2009/06
MPIPS-02/2009/05
MPIPS-02/2009/04
MPIPS-02/2009/03
MPIPS-02/2009/02
MPIPS-02/2009/01

MPIPS-02/2008/12
MPIPS-02/2008/11
MPIPS-02/2008/10
MPIPS-02/2008/09
MPIPS-02/2008/08
MPIPS-02/2008/07
MPIPS-02/2008/06
MPIPS-02/2008/05
MPIPS-02/2008/04
MPIPS-02/2008/03
MPIPS-02/2008/02
MPIPS-02/2008/01

MPIPS-02/2007/12
MPIPS-02/2007/11
MPIPS-02/2007/10
MPIPS-02/2007/09
MPIPS-02/2007/08
MPIPS-02/2007/07
MPIPS-02/2007/06
MPIPS-02/2007/05
MPIPS-02/2007/04
MPIPS-02/2007/03
MPIPS-02/2007/02
MPIPS-02/2007/01

MPIPS-02/2006/12
MPIPS-02/2006/11
MPIPS-02/2006/10
MPIPS-02/2006/09
MPIPS-02/2006/08
MPIPS-02/2006/07
MPIPS-02/2006/06
MPIPS-02/2006/05
MPIPS-02/2006/04
MPIPS-02/2006/03
MPIPS-02/2006/02
MPIPS-02/2006/01

MPIPS-02/2005/12
MPIPS-02/2005/11
MPIPS-02/2005/10
MPIPS-02/2005/09
MPIPS-02/2005/08
MPIPS-02/2005/07
MPIPS-02/2005/06
MPIPS-02/2005/05
MPIPS-02/2005/04
MPIPS-02/2005/03
MPIPS-02/2005/02
MPIPS-02/2005/01