Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - O nas

MAPA POWIATU

 

MAPA POWIATU KRAKOWSKIEGO z zaznaczonymi gminami

 

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającej na podstawie statutu w formie jednostki budżetowej jako jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych nieposiadającej osobowości prawnej.

Siedzibą Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest miasto Kraków, a główna siedziba Urzędu zlokalizowana jest na ulicy Mazowieckiej 21.

Obszarem działania Urzędu jest Powiat Krakowski, na którego terenie znajdują się następujące miasta: Krzeszowice, Skała, Skawina i Świątniki Górne.

Właściwość terytorialna Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowi obszar Powiatu Krakowskiego z gminami: Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.