Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

O nas - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

MAPA POWIATU

Mapa powiatu krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającej na podstawie statutu w formie jednostki budżetowej jako jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych nieposiadającej osobowości prawnej.
 
Siedziba Urzędu zlokalizowana jest na ulicy Wesołej 48 w Szycach.
 
Obszarem działania Urzędu jest Powiat Krakowski, na którego terenie znajdują się następujące miasta: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki i Świątniki Górne.
 
Właściwość terytorialna Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowi obszar Powiatu Krakowskiego z gminami: Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.