Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - MPiPS-1 załącznik 8

SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 8
Umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne


MPIPS-01/Z8/2019

MPIPS-01/Z8/2018

MPIPS-01/Z8/2017

MPIPS-01/Z8/2016

MPIPS-01/Z8/2015

MPIPS-01/Z8/2014

MPIPS-01/Z8/2013

MPIPS-01/Z8/2012

MPIPS-01/Z8/2011