Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019

plan posępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019