Kierownictwo Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Dorota Niemiec

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


Małgorzata Liburska

Zastępca Dyrektora Urzędu


Ewelina Gąsior

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego


Zofia Szlachta

Główny Księgowy


Katarzyna Ciepał

Zastępca Głównego Księgowego


Anna Flacht

Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń


Renata Kowalska

Zastępca Naczelnika Wydziału Ewidencji i Świadczeń


Marcin Nowak

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej


Barbara Kamysz

Kierownik Filii w Krzeszowicach


Marta Rudzka

Zastępca Kierownika Filii Krzeszowice


Barbara Golanko

Kierownik Filii w Słomnikach


Agnieszka Żmuda

Kierownik Filii Skawina


Piotr Satora

Zastępca Kierownika Filii Skawina