Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Kierownictwo - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Kierownictwo Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Dorota Niemiec
Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


Małgorzata Liburska

Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


Ewelina Gąsior

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


Zofia Szlachta

Główny Księgowy Urzędu


Katarzyna Ciepał

Zastępca Głównego Księgowego


Marcin Nowak

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej


Joanna Dębińska

Zastępca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej


Katarzyna Miłek-Konieczna

Kierownik Filii UPPK w Krakowie


Aneta Szymczak

Zastępca Kierownika Filii UPPK w Krakowie


Barbara Kamysz

Kierownik Filii UPPK w Krzeszowicach


Marta Rudzka

Zastępca Kierownika Filii UPPK w Krzeszowicach


Agnieszka Żmuda

Kierownik Filii UPPK w Skawinie


Piotr Satora

Zastępca Kierownika Filii UPPK w Skawinie


Paulina Szmerek

Kierownik Filii UPPK w Słomnikach


Ewa Kasprzyk

Kierownik Działu Ewidencji i Zatrudnienia Cudzoziemców


Agnieszka Janik

Kierownik Działu Współpracy i Rozwoju Zasobów


Aneta Szczepańska

Kierownik Działu Logistyki i Nadzoru Środków Publicznych