Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

MPiPS-1 załącznik 1 - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 1
Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności


MPIPS-01/Z1/2023/2
MPIPS-01/Z1/2023/1

MPIPS-01/Z1/2022/2
MPIPS-01/Z1/2022/1

MPIPS-01/Z1/2021/2
MPIPS-01/Z1/2021/1


SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 1
Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy


MPIPS-01/Z1/2020/4
MPIPS-01/Z1/2020/3
MPIPS-01/Z1/2020/2
MPIPS-01/Z1/2020/1

MPIPS-01/Z1/2019/4
MPIPS-01/Z1/2019/3
MPIPS-01/Z1/2019/2
MPIPS-01/Z1/2019/1

MPIPS-01/Z1/2018/4
MPIPS-01/Z1/2018/3
MPIPS-01/Z1/2018/2
MPIPS-01/Z1/2018/1

MPIPS-01/Z1/2017/4
MPIPS-01/Z1/2017/3
MPIPS-01/Z1/2017/2
MPIPS-01/Z1/2017/1

MPIPS-01/Z1/2016/4
MPIPS-01/Z1/2016/3
MPIPS-01/Z1/2016/2
MPIPS-01/Z1/2016/1

MPIPS-01/Z1/2015/4
MPIPS-01/Z1/2015/3
MPIPS-01/Z1/2015/2
MPIPS-01/Z1/2015/1

MPIPS-01/Z1/2014/4
MPIPS-01/Z1/2014/3
MPIPS-01/Z1/2014/2
MPIPS-01/Z1/2014/1

MPIPS-01/Z1/2013/4
MPIPS-01/Z1/2013/3
MPIPS-01/Z1/2013/2
MPIPS-01/Z1/2013/1

MPIPS-01/Z1/2012/4
MPIPS-01/Z1/2012/3
MPIPS-01/Z1/2012/2
MPIPS-01/Z1/2012/1

MPIPS-01/Z1/2011/4
MPIPS-01/Z1/2011/3
MPIPS-01/Z1/2011/2
MPIPS-01/Z1/2011/1

MPIPS-01/Z1/2010/4
MPIPS-01/Z1/2010/3
MPIPS-01/Z1/2010/2
MPIPS-01/Z1/2010/1

MPIPS-01/Z1/2009/4
MPIPS-01/Z1/2009/3
MPIPS-01/Z1/2009/2
MPIPS-01/Z1/2009/1

MPIPS-01/Z1/2008/4
MPIPS-01/Z1/2008/3
MPIPS-01/Z1/2008/2
MPIPS-01/Z1/2008/1

MPIPS-01/Z1/2007/4
MPIPS-01/Z1/2007/3
MPIPS-01/Z1/2007/2
MPIPS-01/Z1/2007/1

MPIPS-01/Z1/2006/4
MPIPS-01/Z1/2006/3
MPIPS-01/Z1/2006/2
MPIPS-01/Z1/2006/1

MPIPS-01/Z1/2005/4
MPIPS-01/Z1/2005/3
MPIPS-01/Z1/2005/2
MPIPS-01/Z1/2005/1