Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Cudzoziemcy - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


ZADANIA ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PRACY NA TERYTORIUM RP

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca winien pamiętać o sprawdzeniu dokumentów cudzoziemca w celu określenia warunków  legalnego pobytu i legalnej pracy.

Przepisy określają dokładnie którzy cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywana pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz którzy cudzoziemcy są zwolnieni zgodnie z przepisami z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

czytaj więcej...

Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemców, o które wnioskuje pracodawca/podmiot powierzający pracę w Urzędzie Wojewódzkim.

czytaj więcej...

Od 01.01.2018 roku wprowadzony został dodatkowy rodzaj zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem.

czytaj więcej...

Pracodawcy zainteresowani krótkookresowym zatrudnieniem cudzoziemców – obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Republika Armenii, Ukrainy, mogą to zrobić legalnie bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednak w tym celu należy zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy.

czytaj więcej...

Wszelkich dalszych informacji udzielają pracownicy Działu Ewidencji i Zatrudnienia Cudzoziemców pod nr tel: 508 635 746, 509 656 790