Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

MPiPS-1 załącznik 5 - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 5
Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy


MPIPS-01/Z5/2020

MPIPS-01/Z5/2019

MPIPS-01/Z5/2018

MPIPS-01/Z5/2017

MPIPS-01/Z5/2016

MPIPS-01/Z5/2015

MPIPS-01/Z5/2014

MPIPS-01/Z5/2013

MPIPS-01/Z5/2012

MPIPS-01/Z5/2011

MPIPS-01/Z5/2010

MPIPS-01/Z5/2009

MPIPS-01/Z5/2008

MPIPS-01/Z5/2007

MPIPS-01/Z5/2006

MPIPS-01/Z5/2005