Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

MPiPS-1 załącznik 4 - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 4
Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych


MPIPS-01/Z4/2022

MPIPS-01/Z4/2021


SPRAWOZDANIE MRPIPS-01 ZAŁĄCZNIK 4
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy i przygotowanie zawodowe dorosłych


MPIPS-01/Z4/2020

MPIPS-01/Z4/2019

MPIPS-01/Z4/2018

MPIPS-01/Z4/2017

MPIPS-01/Z4/2016

MPIPS-01/Z4/2015

MPIPS-01/Z4/2014

MPIPS-01/Z4/2013

MPIPS-01/Z4/2012

MPIPS-01/Z4/2011

MPIPS-01/Z4/2010

MPIPS-01/Z4/2009

MPIPS-01/Z4/2008

MPIPS-01/Z4/2007

MPIPS-01/Z4/2006

MPIPS-01/Z4/2005