Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - Kierownictwo

Kierownictwo Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Dorota Niemiec

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


Małgorzata Liburska

Zastępca Dyrektora Urzędu


Zofia Szlachta

Główny Księgowy


Katarzyna Ciepał

Zastępca Głównego Księgowego


Ewelina Gąsior

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego


Anna Flacht

Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń


Renata Kowalska

Zastępca Naczelnika Wydziału Ewidencji i Świadczeń


Marcin Nowak

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej


Katarzyna Miłek-Konieczna

Kierownik Oddziału w Krakowie


Aneta Szymczak

Zastępca Kierownika Oddziału w Krakowie


Barbara Kamysz

Kierownik Filii w Krzeszowicach


Marta Rudzka

Zastępca Kierownika Filii Krzeszowice


Barbara Golanko

Kierownik Filii w Słomnikach


Agnieszka Żmuda

Kierownik Filii Skawina


Piotr Satora

Zastępca Kierownika Filii Skawina